Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Võ sĩ sumo ăn nhiều như thế nào?

  • Yêu thích

Các võ sĩ sumo thường ăn rất nhiều để cơ thể to lớn hơn. Đôi khi, họ phải tự ép mình ăn nhiều dù không đói để có thêm lợi thế trên sàn đấu.