Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Thưởng thức ''trứng cá'' đào từ đất siêu quý hiếm

  • Yêu thích

Nhiều người gọi đây là ‘trứng cá’. Loại trứng cá này, cũng quý như trứng cá tầm caviar, và hương vị thì tuyệt vời không kém. Điều khác biệt duy nhất, nó được đào lên từ lòng đất.