Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Trái dừa không có nước - nhớ ăn khi đến miền Tây

  • Yêu thích

Nếu có dịp ghé thăm miền Tây sông nước, bạn có thể thử trái dừa với hình thù kỳ lạ nhưng được người dân địa phương ưa thích. Cùi dừa bên trong thường được dầm với nước đường và đá.