Quý khách đang truy cập bằng wifi

Đá khô về cơ bản là carbon dioxide rắn, có nhiệt độ khoảng -78 độ C. Nó có thể gây nổ nghiêm trọng nếu chứa trong thùng kín.