Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nhà giàu Mỹ đi chợ thời Covid-19 như thế nào?

  • Yêu thích

Cuộc sống của giới siêu giàu có nhiều khác biệt với người bình thường, bao gồm cách đối phó với đại dịch Covid-19. Tại Mỹ, hầu hết các nhà giàu có người giúp việc mua sắm và nấu ăn cho và trong đại dịch, điều này không thay đổi mấy.