Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cách đầu bếp chuyên nghiệp sơ chế ốc móng tay

  • Yêu thích

Ốc móng tay là một trong những loại hải sản phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi chế biến thành món ăn, đầu bếp cần phải sơ chế, làm sạch cát.