Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Áo tơi - phong cách tránh nắng có một không hai ở vùng gió lào

  • Yêu thích

Trong những ngày nắng nóng này, nông dân Hà Tĩnh có một công cụ chống nắng hữu hiệu khi ra đồng là chiếc áo tơi, thứ được ví như “mái tranh di động", vừa bền vừa rẻ.