Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Quạt điện làm mát cơ thể như thế nào?

  • Yêu thích

Quạt không tạo ra gió lạnh nhưng giúp đẩy nhanh quá trình bay hơi mồ hôi, khiến cơ thể hạ nhiệt.