Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Mẹo chọn dứa ngọt chuẩn không cần chỉnh

  • Yêu thích

Mẹo chọn dứa chuẩn ngon: Phần cuống dứa là nơi cho biết độ ngọt của trái dứa. Nếu trái dứa có màu vàng tươi từ cuống cho đến phần cuối hoặc vài chỗ hơi xanh thì trái đã chín, ngọt. Trái vàng đều thì độ ngọt càng cao.