Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • 3 miền Việt Nam đẹp tuyệt sắc khi nhìn từ góc máy trên cao

  • Yêu thích

Những góc quay tuyệt đẹp đã tái hiện trọn vẹn cảnh sắc Việt Nam ở cả 3 miền. Việt Nam đẹp không chỉ bởi cảnh sắc tự nhiên mà còn từ các công trình do bàn tay con người tạo nên.