Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Vì sao hơi nước gây bỏng nặng hơn nước sôi?

  • Yêu thích

Về cơ bản, hơi nước chứa nhiệt lượng của nước sôi cùng với nhiệt bay hơi nên gây bỏng nặng.