Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đố bạn biết, vì sao pizza có hình tròn nhưng lại được đựng trong hộp vuông?

  • Yêu thích

Để tiết kiệm chi phí sản xuất và tiện lợi hơn khi vận chuyển, hộp pizza thường được làm theo hình vuông.