Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Làm mực tươi nướng cay kiểu Hàn Quốc

  • Yêu thích

Mực tươi nướng cay là món ăn được yêu thích ở Hàn Quốc, thường dùng nhâm nhi trong bữa gặp mặt.