Quý khách đang truy cập bằng wifi

Tháng 3, sắc trắng thanh cao sẽ phủ trắng những góc phố Hà Nội. Sưa chóng tàn, cũng đúng. Những gì thanh lịch và tinh khôi nhất, thì vốn tựa gió mây trên trời, ngắm nhìn chút thôi rồi tan đi để lại vấn vương trong từng lớp vỏ xù xì, lại cất giữ cho những tháng ngày bung toả…