Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • 7 khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế phòng chống Covid-19

  • Yêu thích

Bộ Y tế khuyến cáo 7 việc cần làm ngay sau khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở.