Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nghệ thuật ăn bằng mắt của người giàu

  • Yêu thích

Bữa ăn kiểu "fine dining" đề cao yếu tố cảm nhận từ mọi giác quan thay vì chỉ tập trung vào hương vị món như bình thường.