Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở

  • Yêu thích

Bộ Y tế vừa đưa ra hướng dẫn những việc người dân cần làm ngay khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở.