Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Hướng dẫn trồng giá đỗ sạch, thân to ngay tại nhà

  • Yêu thích

Giá đỗ là hạt đỗ xanh nảy mầm, dài khoảng 3-7 cm. Bạn có thể học cách trồng giá đỗ ngay tại nhà để chế biến được nhiều món ăn ngon lại đảm bảo vệ sinh.