Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bí quyết hơn 100 năm làm kẹo trái cây nguyên quả ở Pháp

  • Yêu thích

Trái cây sau khi hái xuống có tuổi thọ rất ngắn. Tuy nhiên, nếu cho vào trong syrup, hoa quả có thể giữ trong vài năm.