Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Những đặc sản được lòng người Việt, mất lòng khách Tây

  • Yêu thích

Tiết canh, lưỡi lợn, ngọc kê… luôn là các món khoái khẩu của người bản địa, nhưng dễ bị du khách nước ngoài lắc đầu khi tới thăm Việt Nam.