Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Rộn ràng tuổi cập kê nhớ đi chợ Cưới đầu xuân

  • Yêu thích

Chợ Cưới là chợ phiên đặc biệt ở xã Tam Lộng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Chợ họp vào ngày 25 tháng Chạp. Khác hẳn những phiên chợ Tết khác là trao đổi, mua bán hàng hóa, chợ Cưới Tam Lộng là nơi trai gái đến đây để tìm hiểu, hẹn hò, chợ tổ chức công khai cho trai gái giao duyên, nhiều thanh niên dân tộc Sán Dìu nhân dịp này đến đây để kiếm ý trung nhân.