Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nghề làm mì trường thọ cho ngày Tết ở Trung Quốc

  • Yêu thích

Người Trung Quốc ăn mì trường thọ với mong muốn cuộc sống dài lâu và thịnh vượng. Ngôi làng ở Chiết Giang dùng phương pháp thủ công tạo ra loại mì mỏng như sợi chỉ suốt 300 năm.