Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Xốn xang với những thức quà vặt của Hà Nội phố

  • Yêu thích

Bạn có thể tìm cho mình vô số lựa chọn ăn vặt vào buổi xế chiều ở Hà Nội như bánh đa kê, tào phớ... Điểm chung của chúng là không khiến bạn quá no trước bữa tối cùng mức giá rẻ.