Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Người ăn chay nhăn mặt khi thử các món thịt

  • Yêu thích

Nhiều người ăn chay cảm thấy khó chịu khi phải dùng bữa với thịt. Họ khó khăn trong việc dùng dao, dĩa để cắt thịt, điều không cần làm với rau.