Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Người dân các nước trên thế giới ăn gì vào đêm giao thừa?

  • Yêu thích

Trong khi người Tây Ban Nha ăn nho, người Hà Lan dùng doughnut, người Nga viết điều ước lên giấy, đốt và sau đó uống tro.