Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đã miệng với món cua nhện khổng lồ

  • Yêu thích

Nhà hàng Ministry Of Crab (Sri Lanka) nổi tiếng với món cua nhện khổng lồ có cân nặng trung bình mỗi con hơn 2 kg.