Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Sứa đỏ mắm tôm, món ngon kỳ lạ của Hà Nội

  • Yêu thích

Quán sứa mắm tôm nhỏ xíu trước ngõ 70 Hàng Chiếu lúc nào cũng chật kín khách, để ăn một đĩa sứa mắm tôm 25.000 đồng, có khi người ta phải đi tìm chỗ gửi xe mất 10.000 đồng, thế mà vẫn vui vẻ sẵn sàng.