Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đồ ăn nào cung cấp đủ chất béo cho người ăn chay?

  • Yêu thích

Những người ăn chay thường loại bỏ chất béo ra khỏi thực đơn hàng ngày. Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến cơ thể thiếu chất và gây nguy hiểm đến sức khỏe.