Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Khiếp đảm với món súp dơi nguyên lông

  • Yêu thích

Người ta cho rằng ăn súp dơi sẽ giúp cải thiện khả năng trong “chuyện ấy”, nhưng không phải ai cũng có can đảm dùng tới phương pháp này.