Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Nâng tầm ăn vặt với món ngô rim khô bò lá chanh

  • Yêu thích

Ghim ngay món ăn "thần thánh" này vào danh sách đồ ăn vặt của bạn thôi nào, đảm bảo bạn sẽ ăn mãi chẳng muốn dừng luôn nhé.