Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Thế giới sẽ ra sao nếu con người chỉ ăn chay?

  • Yêu thích

Nếu con người chuyển sang ăn theo chế độ thuần chay, thế giới sẽ có nhiều cây xanh hơn hiện tại. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội sẽ tăng.