Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Loại quả ''xấu đau xấu đớn'' nhưng ngon không gì sánh nổi

  • Yêu thích

Nghe cái tên trái quách, có lẽ rất nhiều người cảm thấy tò mò vì là lần đầu tiên nghe thấy và cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Đây là một loại trái (quả) có nhiều ở miền Tây, nhất là ở Trà Vinh, kế đến là Sóc Trăng và An Giang.