Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bánh Tổ - hương vị tết Quảng Nam

  • Yêu thích

Trong những món ăn chơi ngày Tết của người Quảng Nam, và cả trên các mâm lễ dâng gia tiên ngày Tết cổ truyền, không thể thiếu bánh tổ. Đây là món bánh đặc sản, bình dân mà hương vị hấp dẫn khó quên một khi đã thưởng thức.