Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Người ta sản xuất hàng tấn đậu phụ như thế nào?

  • Yêu thích

Tại Hawaii, đậu phụ là món ăn được người dân địa phương yêu thích. Một nhà máy lớn tại đây sản xuất hàng tấn đậu phụ tươi mỗi ngày.