Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Kinh hãi với đặc sản ''lẩu phân bò''

  • Yêu thích

Được đặt cho cái tên "lẩu phân bò" bởi màu sắc và hương vị "nặng mùi" giống như chất thải gia súc. Đây là món ăn đặc sản thượng hạng đối với người dân Quý Châu và thường chỉ được ăn vào dịp Tết.