Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cơ thể hoạt động như thế nào trong khi ngủ?

  • Yêu thích

Trung bình giấc ngủ chiếm 1/3 thời gian của cuộc đời mỗi người. Trong thời gian ngủ, cơ thể vẫn thực hiện rất nhiều công việc quan trọng.