Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bí kíp bóc tôm thần tốc với đũa

  • Yêu thích

Nhân viên nhà hàng dùng đũa bóc tôm xiên que trước mặt thực khách. Bạn có thể tham khảo cách bóc tôm vừa không lo bẩn tay mà còn nhanh chóng, thuận tiện sau.