Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Thắng cố - món ăn kinh dị nhất định phải thử của người Mông

  • Yêu thích

Thắng cố là biến âm từ tên gọi “Thảng cố”, nghĩa là canh xương.Trong nồi thắng cố gồm chủ yếu là xương, thịt gia súc cùng lục phủ ngũ tạng ngựa.