Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Vi khuẩn ''ăn thịt người'' lây nhiễm như thế nào?

  • Yêu thích

Whitmore, hay Melioidosis - vi khuẩn ăn thịt người - là bệnh lây lan sang người do tiếp xúc với nguồn bị ô nhiễm. Nó có thể gây tử vong nhanh nếu không được điều trị kịp thời.