Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Trung thu 20 năm trước mải rước đèn, quên cả đường về

  • Yêu thích

Hình ảnh đèn lồng lon sữa, mặt nạ mo cau… cùng ánh trăng rằm tháng 8 và tiếng trống múa lân rộn ràng gắn liền với ký ức về những mùa Trung thu gần 20 năm trước.