Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Xuất hiện phiên bản... mắm úp ngược dành cho những ai nói chuyện nhạt

  • Yêu thích

Giữa cơn sốt bia úp ngược đang thu hút rất nhiều người, bỗng "nổi" lên phiên bản mắm úp ngược.