Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Các nước châu Á tổ chức Trung thu như thế nào?

  • Yêu thích

Ở một số quốc gia như Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc, Trung thu là dịp sum họp để gia đình cùng phá cỗ và rước đèn.