Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đồ ăn quý tộc cũng chỉ là thức ăn bỏ đi của nhà nghèo

  • Yêu thích

Trước khi trở thành đặc sản đắt tiền, tôm hùm được dùng làm thức ăn cho người nghèo, thậm chí là mồi câu cá, phân bón.