Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Phát cuồng với những tháp burger siêu đã mắt

  • Yêu thích

Burger là món ăn nhanh giàu dinh dưỡng phổ biến tại các nước phương Tây. Các đầu bếp thường thoả sức sáng tạo nghĩ ra nhiều loại nhân hấp dẫn như 15 tầng thịt, sushi, tháp tôm hùm.