Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Siêu khuẩn kháng thuốc có thể giết 10 triệu người/năm

  • Yêu thích

Sự xuất hiện ngày một nhiều của các siêu khuẩn kháng thuốc khiến các tổn thương nhỏ có thể gây chết người, đây được coi là cơn ác mộng của y học hiện đại.