Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Bữa tiệc xa hoa nhất lịch sử của Từ Hy Thái hậu

  • Yêu thích

Bữa tiệc do Từ Hy Thái hậu tổ chức năm 1874 được cho là một trong những cuộc ăn chơi tốn kém bậc nhất trong lịch sử.