Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Ngấu nghiến không ngừng với món đầu cá hồi thối chôn sống

  • Yêu thích

Tepa (Stinkheads) – Món đầu cá hồi chôn sống là một ăn truyền thống của người dân Eskimo, Alaska.