Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Đầu lâu, nội tạng người ngập ngụa trên chiếc bàn làm bánh!

  • Yêu thích

Bạn có thể sợ đến phát ngất nhưng yên tâm, tất cả chúng đều bằng nguyên liệu làm bánh bình thường và cực kỳ ngon miệng.