Quý khách đang truy cập bằng wifi

  • Cá âm dương: thật tàn nhẫn khi thân đã rán vàng mà miệng vẫn ngáp

  • Yêu thích

Cá âm dương là món ăn khá kinh dị và gây ra nhiều tranh cãi trên thế giới nhưng vẫn rất phổ biến ở một số nhà hàng Trung Quốc.