• Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được thời bao cấp đã từng tồn tại những nghề nghiệp lạ kỳ đến thế!

  • Yêu thích

Lộn cổ áo sơ mi, bơm mực bút chì bi, làm vành xe, nồi niêu từ vỏ bom...những nghề thật đặc biệt trong thời bao cấp nay đã "thất truyền".